Author Topic: ADN Antike  (Read 14724 times)

Alban

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 209
  • Karma: +40/-0
Re: ADN Antike
« Reply #165 on: July 18, 2019, 04:26:29 PM »
VK541: R1a-L1029; Ukrainë, shek 13; >95% Europë lindore (Poloni).

VK139: R1a-L1029; Danimarkë, shek 9-11; 97% Europë lindore.

VK160: R1a-L1029>YP417; Rusi, shek 10-13; 98% Europë lindore.

VK60: R1a-CTS1211; ishulli Gotland, shek 10-11; 66% Finlandë, 29% Europë lindore.

VK475: R1a-CTS1211; ishulli Gotland, shek 10-11; 42% Finlandë, 58% Europë lindore.

VK463: R1a-CTS1211; ishulli Gotland, shek 10-11;

VK282: R1a-CTS1211; Danimarkë, shek 10;

VK274: R1a-CTS1211>CTS3402; Danimarkë, shek 10; 60% Europe lindore, 25% jugore.

VK484: R1a-CTS1211>CTS3402; Estoni, shek 8.

VK486: R1a-CTS1211>CTS3402; Estoni, shek 8.