Author Topic: Haplogrupi I2a-CTS10288  (Read 169 times)

Alban

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 204
  • Karma: +38/-0
Haplogrupi I2a-CTS10288
« on: April 23, 2019, 10:59:37 AM »
Po e hap këtë temë mbi I2a-CTS10288 meqë është një ndër haplogrupet më të mëdha shqiptare. Përqindrimi më i lartë vërehet në Shqipërinë e Jugut, me përjashtim të Labërisë, dhe në pjesën fushore dhe kodrinore mes Shkodrës dhe Ulqinit e Tivarit. Edhe në Kosovë dhe Maqedoni kemi disa rezultate I2a-CTS10288. Dinaric North gjendet më shpesh në jug, kurse Din South në veri, edhe pse të dyja janë të pranishme gjithëandej.

Kjo është harta e përafërt e dendësisë së grupit në Ballkan.

I2a-CTS10288-Map" border="0
« Last Edit: April 24, 2019, 06:47:01 PM by Alban »